Business SupportProgramma

Het door het Institute for Independent Business IIB ontwikkelde Business Support Programma BSP houdt in dat een geaccrediteerde adviseur gedurende 12 maanden als sparring partner en probleemoplosser de onderneming op elk gewenst aspect van de bedrijfsvoering terzijde staat.

 

Ook voor u kan het een zeer aantrekkelijke optie zijn om samen met een ervaren ondernemer verbeteringen door te voeren die leiden tot een soepel lopend bedrijf met vaak aanzienlijke resultaten.

 

'Hands-on' ondersteuning door de geaccrediteerde adviseur, die beschikbaar is wanneer u het wenst terwijl u ook gebruik kunt maken van alle kennis van de meer dan 5000 wereldwijd geaccrediteerde IIB adviseurs.

Via het IIB netwerk heeft uw adviseur de beschikking over elke denkbare expertise.

 

Hoe werkt het?

De adviseur stelt zijn expertise en die van zijn collega's gedurende 192 uur, d.w.z. 24 dagen gedurende een jaar ter beschikking tegen een vast en aantrekkelijk tarief.


De vergoeding is een (vast) bedrag per maand. Per maand kunt u beslissen over voortzetting van het Programma.


Uw investering in een BSP is in bijna alle gevallen binnen een jaar meer dan terug verdient. Uw bedrijfswinst neemt dus daadwerkelijk toe! 


U beslist op welke wijze u gebruik wilt maken van de diensten van de adviseur. Dit kan in de praktijk verschillende vormen hebben.

  • De adviseur licht uw bedrijf door om mogelijke procesverbeteringen te traceren en maatregelen te kunnen nemen die tot kostenreductie leiden en/of om nieuwe wegen te vinden om de omzet te vergroten.
  • U hebt alleen behoefte aan een sparring partner om regelmatig van gedachten mee te wisselen.
  • De adviseur kan ook worden gevraagd om een maandelijkse strategie of managementteam bijeenkomst bij te wonen.
  • U neemt de adviseur in de arm om een aantal specifieke problemen in uw bedrijf op te lossen.

 

Virtueel bestuur

Er zijn ruim 50 gebieden binnen een onderneming die permanent aandacht verdienen. Steeds wordt gekeken naar mogelijkheden van kostenbesparingen en het benutten van kansen op extra opbrengsten.

 

Binnen het BSP beschikt de directeur/eigenaar feitelijk over een "virtueel" bestuur bestaande uit professionals die adviseren over elk denkbaar onderwerp en tegelijkertijd "hands-on" een project begeleiden.

 

Dit alles zonder de hoge kosten van een extra directiefunctie.

 

Het bedrag dat u de IIB adviseur betaalt is volledig fiscaal aftrekbaar.

 

U krijgt praktische ondersteuning tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Voorbeelden

Financiering van de onderneming

 

Beoordeling van het bedrijfsplan

 

Implementeren van een nieuw strategisch ondernemingsplan

 

Aanvragen van subsidies of andere regelingen ten bate van de onderneming

 

Verkoop of Marketing plan/campagne

 

Veiligheid-, Gezondheid- en Milieumanagement, waaronder het Arbobeleid

 

ISO 9001 of ISO 14000

 

Training management en personeel

 

Bedrijfsbeëindiging/- overdracht