Onze diensten

Lean Management


Begeleiding management en personeel


Beoordeling bedrijfsplan


Opzetten strategisch ondernemingsplan
Arbo-, Veiligheid-, Gezondheid-, Milieubeleid


Implementeren van ISO9001/14000

 

Bedrijfsbeëindiging/overdracht


Bedrijfsvoering optimaliseren

Vaak is er winst te behalen 

door de manier van dagelijkse aansturing door directie en management aan te passen.

 

  • Open en duidelijk communiceren
  • Positief kritische houding van iedereen
  • Werksfeer
  • Het meten van de prestaties
  • Corrigeren en leren van fouten.

Innovatie XL

 

Innoveren is het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
Om deze innovaties volledig tot hun recht te laten komen is een innovatieve/flexibele en zichzelf steeds vernieuwend organisatie nodig. 

Wij helpen u de voor u optimale organisatievorm te ontwikkelen.

Lean Management

Lean Management is gericht op het elimineren van verspillingen in bedrijfsprocessen en het optimaliseren van activiteiten die voor de klant waarde creëren.

Dus activiteiten waarvoor de klant bereid is geld uit te geven.

 

Business coaching

Wij bieden u een klankbord en steun bij het met succes uitvoeren van uw rol, uw opdracht en het bereiken van de doelstellingen van uw organisatie.

Iemand die meedenkt over strategische keuzen en beslissingen en adviseert over leiderschap en slagvaardig ondernemen in de context van de organisatie en de bedrijfsvoering alles op basis van zijn eigen ervaringen als ondernemer.

 

 

Management coaching

Coaching is een vorm van managementadvisering. Hierbij gaat het om het begeleiden van een leidinggevende, die een bepaalde verandering vorm moet geven bij zichzelf en/of in zijn organisatie.

Daarbij adviseren en ondersteunen wij op een professionele wijze de leidinggevende in zijn of haar dagelijkse werksituatie.