We werken met u samen op projectbasis of via ons 'Business Support Programma'.

 • Bij projecten via een vaste projectprijs of op nacalculatiebasis.
  Vormen van 'benefit sharing of 'no cure no pay' zijn daarbij bespreekbaar.

 • Het 'Business Support Programma' is een vorm van een tijdelijk abonnement. waarbij volgens een vooraf overeengekomen bezoekschema algemene ondersteuning  op het gebied van bedrijfsvoering wordt gegeven.

Projecten

 

Kenmerken projectaanpak

 • bedrijfsscan
 • uitwerking verbeterdoelen
 • implementatie verbeteracties
 • nazorg.

Voor de projectstart is een strategische oriëntatie met de directie nodig. Om een werkkader te hebben zijn duidelijke doelstellingen nodig, die  passen in het strategische beleid van de organisatie.

 

 • Waar wil het bedrijf op termijn staan?
 • Welke markten?
 • Welke producten?
 • Welke processen?
 • Hoe worden deze doelen bereikt en zijn ze realistisch?
 • Welke middelen zijn daarbij nodig?

 

Uitwerking verbeterdoelen

De bedrijfsscan geeft aan welke actie er genomen moeten worden.

 

Implementatie

De vastgestelde doelen worden met het personeel gecommuniceerd.

Bij het implementeren maken we gebruik van Lean Management gereedschappen

 • Gestructureerde werkplek reorganisatie 5S
 • Proces analyse VSM Value Stream Mapping
 • SMED, methode om het omstellen van apparatuur te versnellen.

Nazorg

Door toepassing van de PDCA verbetercyclus wordt er constant gemeten wat de effecten zijn van ingevoerde veranderingen en wordt er eventueel bijgestuurd.

 

Bedrijfsscan

 

Er zijn ook organisaties die alleen een bedrijfsscan willen laten uitvoeren.

Hun doel is een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en of er potentiële verbeterpunten zijn.

 

Vanuit het bedrijfsbeleid wordt vastgesteld welke processen er zijn en wat hun functie en relevantie is in het geheel.

Het identificeren van het ‘hoofdproces’ is hierbij een belangrijk punt.

Business Support Programma

Het Business Support Programma BSP is speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van het zelfstandige bedrijfsleven.

 

Op regelmatige basis vinden er ontmoetingen plaats met de directeur of eigenaar van een MKB/KMO bedrijf.

Hierbij worden zorgen en knelpunten besproken waarmee de eigenaar of directeur wordt geconfronteerd.

Vrijwel elk denkbaar facet van het ondernemen en of bedrijfsvoering kan aan de orde komen.

Vanuit deze gesprekken zal de adviseur als raadgever of klankbord fungeren en indien gewenst noodzakelijke 'hands on' steun verlenen

 

Als de adviseur geconfronteerd wordt met zaken uit vakgebieden waarin hij zelf geen specialist is kan hij via zijn collega's uit het internationale netwerk IIB toch relevant advies of daadwerkelijke ondersteuning verzorgen.